Ansiktslyft

Är en metod som garanterar resultat när inget annat hjälper. Rynkborttagning och ansiktslyft via kirurgi  är i allmänhet en metod som ger ett mycket märkbart resultat. Överskotts hud avlägsnas och musker och hud stramas upp. Eventuellt överskottsfett tas bort och stygn läggs på ett sätt så att de inte blir synbara, ofta i hårbotten. Av ett ansiktslyft kan man förvänta sig att ansiktets utseende föryngras med upp till 10 år. Det bör tilläggas att lyft ofta har varierande resultat där särskilt ingrepp runt ögon kan förändra patientens utseende något, även om detta inte alltid är önskvärt.

Före operationen
träffar du en kirurg och avtalar vad som ska/bör göras och du får mycket ingående information om opertionens tillvägagångssätt samt efterbehandling, uppvaknande efter narkos m.m. Innan man bokar tid för ingreppet är det klokt att ta sig en extra funderare och noggrannt undersöka kirurgens trackrecord som personligen ska stå för ditt ingrepp. Nöj dig endast med de bästa kirurgerna, det är för sent att ångra något efter ingreppet.

Opertionens tillvägagångsätt
Under narkos utförs ingreppet som tar normalt 2-4 timmar beroende på vad som ska utföras utöver ansiktlyft. Själva ingreppets utförande beror på just din kirurgs metod men normalt avlägsnas hud och muskler stramas upp och du sys ihop. När narkosen släpper får du stanna kvar på kliniken minst ett dygn efter operationen.

Efterbehandling
Stygnen är normalt helt avlägsnade efter två veckor och för det mesta är de helt dolda i din hårbotten. efter 14 dagar har alla stygn tagits bort. Smärtan kan vara rejäl efter ingreppet och du hanterar den med smärtstillande läkemedel som du får på recept av din kirurg, normalt tiparol, citodon och alvedon.

Komplikationer vid ansiktslyft
Givetvis är risken mycket stor om komplikationer uppstår i samband med operationen och narkos men även risken för infektion efter operation bör inte glömmas. Resultaten av opertionen bär man med sig resten av livet även om de åldras framöver. Du ska givetvis följa alla råd din läkare ger dig angående både eftervård och före ingreppet. Att följa dessa anvisningar minskar betydligt risken för komplikationer.